Contoh soal struktur jaringan tumbuhan dan kunci jawaban

Nomor 1
Pada tanaman karet, jaringan penghasil lateks yang terdiri atas sel-sel yang berubah bentuk terdapat pada jaringan....
A. epidermis
B. parenkim
C. kolenkim
D. floem
E. xilem

Jawaban: B

Nomor 2
Akar yang muncul pada stek berasal dari perkembangan....
A. epidermis
B. parenkim
C. korteks
D. kambium
E. perikambium

Jawaban: E

Nomor 3
Jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan-jaringan lain adalah...
A. meristem
B. parenkim
C. sklerenkim
D. kolenkim
E. ikatan pembuluh

Nomor 4
Pertumbuhan dan perkembangan kambium vaskuler ke arah dalam pada batang akan menghasilkan ...
A. xilem primer
B. xilem sekunder
C. floem primer
D. floem sekunder
E. empulur

Jawaban: B

Nomor 5
Diberikan 4 jaringan pada tumbuhan:
  1. korteks
  2. empulur
  3. parenkim
  4. meristem intravaskuler
Pada struktur anatomi batang monokotil dapat ditemukan...
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. semua

Jawaban: A

Nomor 6
Diberikan struktur morfologi tumbuhan:
  1. Daun
  2. Batang
  3. Akar
  4. Bunga
Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil terletak pada...
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. semua

Jawaban: E
Ditulis oleh: Admin Hallo Blog Updated at : 16:33:00