11 contoh soal klasifikasi tumbuhan dan kunci jawaban

Nomor 1
Pada tumbuhan lumut meiosis terjadi dalam...
A. Zigot
B. Gametrofit
C. Sporangium
D. Arkegonium
E. Anteridium

Jawaban: C

Nomor 2
 1. Diberikan:
 2. mikrospora
 3. makrospora
 4. protonema
 5. spora
Tumbuhan lumut yang bersifat haploid dapat berkembang dari .....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3 dan 4

Nomor 3
Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut:
 1. gametrofit bersifat dominan
 2. memiliki rizoid
 3. bereproduksi dengan spora
 4. memiliki berkas ikatan pembuluh.
Yang merupakan ciri-ciri tumbuhan lumut adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3, dan 4

Jawaban: D

Nomor 4
Anteridium dan Arkegonium tumbuhan paku ditemukan pada.....
A. zigot
B. protalium
C. tubuh paku
D. sorus
E. indusium

Jawaban: B

Nomor 5
Pada siklus hidup paku homospor, terlihat urutan fase antara lain...
A. sel induk spora - spora - protalium
B. paku - zigot - sporangium - sporofil
C. anteridium - sel telur - mikrosprotalium
D. tumbuhan paku - mikrospora - mikroptotalium
E. spora - protalium - arkegonium

Jawaban: A

Nomor 6
Perhatikan pernyataan berikut:
 1. spermatozoid dapat bergerak
 2. mempunyai ikatan pembuluh
 3. ada pergiliran generasi
 4. mempunyai rizoma
Lumut dan paku mempunyai kesamaan seperti ditunjukkan nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3, dan 4

Jawaban: B

Nomor 7
Diberikan:
 1. arkegonia dan anteridia
 2. embrio
 3. spora
 4. berkas pembuluh
Hal yang dimiliki tumbuhan paku tapi tidak dimiliki tumbuhan lumut adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3, dan 4

Jawaban: D

Nomor 8
Tingkat takson terendah yang diduduki tanaman kacang tanah. kacang hijau dan kacang panjang bersama-sama adalah ....
A. genus
B. familia
C. ordo
D. classis
E. divisio

Jawaban: B

Nomor 9
Pada tumbuhan kormofita berbiji tertutup, mikrospora terdapat dalam.....
A. serbuk sari
B. kepala putik
C. kepala sari
D. dasar putik
E. bakal biji

Jawaban: C

Nomor 10
Diberikan 4 spesies tumbuhan:
 1. Gnetum Gnemon
 2. Cysas rumphii
 3. Agathis alba
 4. Arachis hypogaea
Yang termasuk tumbuhan biji terbuka adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3, dan 4

Jawaban: A

Nomor 11
Diberikan spesies tumbuhan:
 1. kelapa
 2. salak
 3. rotan
 4. pandan
Yang bukan ordo Arecales adalah....
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3, dan 4

Jawaban: D
Ditulis oleh: Admin Hallo Blog Updated at : 15:49:00